Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Doktoranden kommer att tillhöra forskargruppen Fysisk aktivitet och Idrottsmedicin vid Avdelningen för fysioterapi, Institutionen NVS. Forskargruppen leds av professor Maria Hagströmer och består av tre doktorander, en post-doc, två juniora och två seniora forskare. Gruppen har rutiner för regelbundna forskargruppsmöten.  Handledarna har olika kompetens inom kvantitativa och kvalitativa metoder samt stor erfarenhet av RCT-studier. Vid kliniken, där studien genomförs, och bland handledarna finns kunskap om cancer, urologi, bukkirurgi, fysisk rehabilitering och väl etablerade kontakter med primärvården där forskningen bedrivs.

Vid avdelningen för fysioterapi finns ett doktorandrum, regelbundna journal clubs för doktorander inom alla åtta forskargrupper och andra för doktorander viktiga aktiviteter och nätverk.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Projektet består av en långtidsuppföljning och processutvärdering av en randomiserad kontrollerad studie (RCT). Processutvärderingen innefattar en intervjustudie. Doktoranden kommer vara delaktig i alla delarna. Doktoranden kommer till exempel att under handledning designa studien med sekundära analyser, ansvara för datainsamling av långtidsuppföljning i RCT studien, genomföra intervjuer till processutvärderingen, transkribera intervjuerna, mata in forskningsdata i databas, analysera resultaten av samtliga ingående studier och skriva manus.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

- Är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, t.ex fysioterapeut

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Erfarenhet av arbete med personer som opererats för cancersjukdom samt erfarenhet av från forskning och datainsamling av både kvalitativa och kvantitativa data är meriterande. Sökande bör ha god samarbetsförmåga, goda sociala och kommunikativa egenskaper samt språkkunskaper i svenska i tal och skrift då datainsamling sker i klinisk miljö. Doktorandtjänsten ställer också krav på förmåga att arbeta självständigt och att kunna hantera och planera arbetet i och med en varierande arbetsbelastning och till viss del även arbetstider.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

-

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

https://ki.se/en/nvs/division-of-physiotherapy

https://ki.se/en/nvs/physical-activity-and-sports-medicine-with-focus-on-prevention

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-13/2023
Kontakt
  • Maria Hagströmer, 08-52488836
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
  • Carina Eklund, OFR, 08-58582665
Publicerat 2023-01-24
Sista ansökningsdag 2023-02-09

Tillbaka till lediga jobb