Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Vårt team för translationell barncancerforskning är en del av avdelningen för Barnonkologi och Barnkirurgi på Institutionen för kvinnors och barns hälsa på Karolinska Institutet. Teamet leds av Dr Nikolas Herold som är teamledare i en del av en större forskargrupp ledd av professor Jan-Inge Henter.

Dr Herolds team fokuserar på att förbättra cancerbehandlingar genom att förstå hur cytostatika fungerar på molekylär- och cellnivå, för att kunna ta fram mer specifika och mindre toxiska behandlingar. Ett mål är att förstå varför patienter med samma diagnos svarar olika på samma behandling, i syfte att kunna hitta målinriktade behandlingar och minska risken för terapiresistens och återfall. Det övergripande målet är att ta kunskap från laboratoriet ända fram till kliniska prövningar och nya behandlingar.

Vår avdelning är landets ledande inom barncancerforskning, med en bred forskning som omfattar allt från laborativa och kliniska studier till epidemiologi och vårdvetenskap. Vårt mål är att ytterligare förbättra överlevnaden i barncancer och livskvaliteten för drabbade barn och familjer. Vår avdelning är en välfungerande, växande och uppskattad avdelning.  

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Vi söker en engagerad doktorand för ett projekt inom barncancer. Projektet kommer främst att fokusera på att karaktärisera det immunologiska landskapet vid osteosarkom. Med hjälp pre-kliniska modeller kommer studenten att studera effekten av immunoterapi i kombination med traditionella cytostatika.

I arbetsuppgifterna ingår att planera försök, utföra laborativt arbete inklusive djurstudier, analysera och presentera data samt hjälpa till att skriva vetenskapliga artiklar. Som doktorand kommer du även att gå relevanta kurser och delta i vetenskapliga konferenser.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker en person med erfarenhet av experimentell forskning och ser gärna att du både har vetenskaplig kompetens som är relevant för forskningsområdet samt har god  vana av laborativt arbete inom cellbiologi, molekylär cellbiologi, molekylär genetik och cancerbiologi. Vana vid djurförsök (främst mus och hund) är mycket meriterande.

En attraktiv kandidat bör ha en eller fler publikationer inom relevant forskningsfält (barnonkologi, cellbiologi, kirurgi). Det är dessutom meriterande att ha kunskaper om och erfarenhet av kliniska studier. Sökande ska även ha erfarenhet av arbete med cellodling, Western blot, qRT-PCR, immunofluorescens, mikroskopering, SDS-page, genredigering med tex CRISPR/Cas och dataprogrammering i Python och R. Dessutom bör sökande ha gedigen erfarenhet av att jobba i Microsoft Word, Excel och Powerpoint och GraphPad Prism.  Arbetsspråket är engelska och sökanden förväntas vara skicklig i både talad och skriftlig engelska. Du bör ha dokumenterad erfarenhet av att både skriva och presentera vetenskap på engelska. Goda kunskaper i tyska och svenska är meriterande då forskargruppen arbetar internationellt och även gentemot sjukvård och veterinärmedicin där arbetsspråket är svenska. Vi söker en ansvarskännande och driftig person som är flexibel och pedagogisk. Arbetet ställer höga krav på noggrannhet, planeringsförmåga och ett strukturerat arbetssätt. Ett genuint intresse för forskning, god samarbets- och kommunikationsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt såväl som i ett team är viktigt för denna position. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Erfarenhet av att skriva vetenskapliga artiklar är en merit.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

 

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

 

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överrenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1868/2022
Kontakt
  • Nikolas Herold, Biträdande lektor, nikolas.herold@ki.se
  • Sabina Brinkley, HR-partner, 08-52482380
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Shahla Rostami, OFR, 0790792477
  • John Inge Johnsen , SACO, john.inge.johnsen@ki.se
Publicerat 2022-04-26
Sista ansökningsdag 2022-05-09

Tillbaka till lediga jobb