Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Institutionen för global folkhälsa är en tvärvetenskaplig institution med syfte att fördjupa kunskapen om hur befolkningens hälsa kan förbättras på lokal, nationell och global nivå. Forskningen vid institutionen syftar till att kartlägga hälsans bestämningsfaktorer, samt till att utveckla och utvärdera individinriktade och strukturella åtgärder samt bidra med kunskapsunderlag till riktlinjer och policydokument. Många av institutionens forskare är vetenskapliga rådgivare till myndigheter och andra beslutsfattare på regional, nationell och internationell nivå. Vid institutionen finns 12 forskargrupper, omkring 115 forskarstuderande och cirka 140 anställda.

Doktorandtjänsten är placerad i forskargruppen IMPAQT (Implementation and Quality). IMPAQT-gruppens mål är att generera kunskap om hur man utvecklar, implementerar och utvärderar strategier för att förbättra vårdkvaliteten globalt.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Det övergripande syftet med doktorandprojektet är att bidra till en implementering och utvärdering av en hållbar näringsintervention för ungdomar för att primärt förebygga fetma och andra relaterade icke-smittsamma sjukdomar i Burkina Faso, Kenya och Tanzania. Det finns fyra huvudsakliga interventionsstrategier: stadsodling, hållbara hälsoutbildningsmoduler, hälsorådgivning och en massmediekampanj. Projektet kommer att fokusera på implementeringsvetenskapliga metoder och principer för hälsofrämjande inom global hälsa. Delstudier och aktiviteter kommer att involvera nära samarbete med internationella partners.

De viktigaste projektaspekterna som doktoranden kommer att vara involverad i är att genomföra intressentanalys, stödja co-design av interventionskomponenterna, undersöka faktorer som påverkar ungdomars matmiljöer och bidra till en hälsoekonomisk analys av interventionen. 

Inom ramen för projektet förväntas doktoranden bidra till studiedesign, hjälpa till med övergripande projektsamordning, stödja och genomföra insamling av primärdata, genomföra kvantitativa och kvalitativa analyser samt tolka och presentera resultat. Som doktorand kommer du också att delta i forskargruppens aktiviteter, samt delta i forskarutbildningskurser baserat på studentens kursplan och individuella studieplan.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön, du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och du får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Den sökande måste ha en magisterexamen i folkhälsa eller global hälsa eller motsvarande.

Den sökande ska ha erfarenhet av arbete med kvalitativa och deltagande metoder eftersom  dessa kommer användas i doktorandstudien. Erfarenhet av kvantitativa metoder och hälsoekonomi är också ett måste. Sökanden måste ha god analytisk förmåga och dokumenterad kompetens att arbeta med analysprogram, till exempel Nvivo. Tidigare erfarenhet av en statistisk programvara är en fördel.

Den sökande bör ha god arbetsförmåga, hög social kompetens och god kommunikationsförmåga. Kandidaten bör vara en motiverad person samt trivas i ett mångkulturellt och multidisciplinärt team. Erfarenhet av att arbeta i stora konsortier är därför mycket meriterande. Erfarenhet av forskning i en låginkomstmiljö, särskilt från Afrika, är också önskvärd.

Det är önskvärt att den sökande tidigare har publicerat vetenskapligt arbete, helst kvalitativt eller översikter. Kandidaten ska även ha god organisationsförmåga inklusive projektledning med förmåga att arbeta både i grupp och självständigt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid. Tillsättningen av tjänsten önskas så snart som möjligt.

Placering: Solna.


Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae (svenska eller engelska) 
- Eventuella examensarbeten och publikationer (svenska eller engelska) 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper (svenska eller engelska) 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Läs mer om Institutionen för global folkhälsa

Läs mer om IMPAQT forskargrupp

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Så snart som möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1480/2024
Kontakt
  • Sibylle Herzig Van Wees,, sibylle.hvw@ki.se
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO,, henry.wolling@ki.se
  • Magnus Anå, OFR,, 08-52486437,magnus.ana@ki.se
  • Saco styrelse,, saco@ki.se
Publicerat 2024-04-05
Sista ansökningsdag 2024-04-29

Tillbaka till lediga jobb