Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 540 anställda och en omsättning på 530 miljoner miljoner år 2023, består av sju avdelningar och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Avdelningen för fysioterapi har som huvuduppgift att bedriva utbildning och forskning med hög kvalitet inom sjukgymnastik/fysioterapi. Utbildning bedrivs på grund- (fysioterapeutprogrammet), avancerad (magister) och på forskarutbildningsnivå. Utöver det så bedriver avdelningen ett flertal fristående kurser och uppdragsutbildningar. Avdelningen har ett 50-tal medarbetare och ett 20-tal registrerade doktorander.

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Doktorandanställningen sker inom ramen för projektet ”Preventing functional decline in acutely hospitalized older patients (PREV­_FUNC)”. Projektet leds av Anna-Karin Welmer som är forskargruppsledare för forskargruppen Aging and health. Det är en interprofessionell grupp bestående av juniora och seniora forskare med olika kompetens inom området äldres hälsa. Gruppens forskning rör hälsa hos äldre personer, med särskilt fokus på fysisk funktion, fysisk aktivitet/träning, stillasittande och fall. Gruppen har regelbundna möten och avdelningen har seminarier och journal clubs för doktorander.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Äldre personer som vårdas på sjukhus på grund av akut sjukdom är ofta sköra och löper ökad risk för försämrad fysisk funktion. Studier indikerar att fysisk träning under sjukhusvistelsen kan motverka risken för funktionsnedsättning hos äldre personer, men mer forskning behövs för att jämföra effektiviteten av olika träningsinterventioner.

Forskningsprojektet syftar till att utvärdera resultaten av en trearmad randomiserad studie (två träningsgrupper där en grupp erhåller en enklare träning och den andra mer individanpassad träning och en grupp som får sedvanlig vård) bland patienter 75 år och äldre som vårdas på sjukhus på grund av akut sjukdom. Det är en pågående studie som bedrivs på geriatriska klinker i Stockholmsregionen. Träning och datainsamling utförs av personal på de geriatriska klinikerna.

Data som kommer att analyseras i projektet är fysisk funktion, aktiviteter i dagliga livet, hälsorelaterad livskvalitet och sarkopeni före och efter träningen samt tre månader efter utskrivning från sjukhuset. Vid den uppföljande undersökningen kommer även data om fall att samlas in. För att undersöka de äldres erfarenheter av träningen, kommer vi att genomföra kvalitativa intervjuer. Som doktorand kommer du att delta i datainsamlingen för de kvalitativa intervjuerna och de uppföljande undersökningarna. Du kommer också att analysera data, skriva vetenskapliga artiklar och presentera resultat.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker en motiverad person med ett starkt intresse av att utvärdera effekter av träning för äldre. Yrkeserfarenhet från hälso- och sjukvård, exempelvis att som fysioterapeut, sjuksköterska eller arbetsterapeut ha arbetat med äldre personer inom geriatrisk slutenvård eller öppenvård är meriterande. Det är också meriterande att ha erfarenhet av klinisk forskning. Du förväntas vara strukturerad, ambitiös och analytisk samt ha en god samarbetsförmåga. Goda kunskaper i svenska och engelska, både skriftligt och muntligt, är ett krav.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

https://ki.se/en/nvs/aging-and-health

 

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2004/2023
Kontakt
  • Anna-Karin Welmer, 08-52488804
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
  • Carina Eklund, OFR, 08-58582665
Publicerat 2023-05-15
Sista ansökningsdag 2023-06-05

Tillbaka till lediga jobb