Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med fokus på att klarlägga hur miljö- och livsstilsfaktorer påverkar vår hälsa och vilket samspel med gener som finns. IMM är också ett nationellt expertorgan inom miljömedicin och IMMs forskare är vetenskapliga rådgivare åt myndigheter och andra beslutsfattare samt medverkar i nationella och internationella expertgrupper.

Doktorandtjänsten är placerad inom enheten för arbetsmedicin på IMM. På enheten studeras olika fysiska och psykosociala riskfaktorer i arbetslivet och dess påverkan på individers hälsa. Enheten är multiprofessionell och inkluderar forskare med bakgrund i medicin, epidemiologi, psykologi, fysioterapi, teknik mm. Enheten ansvarar för magisterprogrammet i Arbete och Hälsa. På enheten finns doktorander och post-doktorer. Doktoranden kommer att erbjudas regelbundna seminarier och gruppmöten.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Doktoranden kommer att arbeta inom projekten GIG-HEALTH "Digitala arbetsplattformar och dess effekter på hälsa och välbefinnande: ett blandat projekt av gigarbetare i Sverige" (https://gighealthproject.com/) och GIG-OSH "Nya utmaningar för arbetarskydd och hälsa i tider av den digitala omvandlingen i Europa: de digitala arbetsplattformarnas roll". (https://www.gigosh.com/). Syftet med projekten är att undersöka arbetarskydds- och hälsorisker och regleringar av plattformsarbete och att ge rekommendationer för att främja en säker och hälsosam arbetsmiljö för plattformsarbetare i Sverige och andra europeiska länder.

Doktoranden förväntas tillämpa kvalitativa och kvantitativa metoder samt ta ledningen för att skriva fyra vetenskapliga artiklar.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Nödvändiga färdigheter och personliga egenskaper:

- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska

- Grundläggande kunskap om epidemiologiska metoder och biostatistik

- Grundläggande kunskap om kvalitativ forskning

- Förmåga att använda statistiska analysprogram

- Erfarenhet av eller kunskap om företagshälsa och/eller folkhälsa

- Sökande bör ha god samarbetsförmåga, god social och kommunikativ förmåga.

Meriterande färdigheter och personliga egenskaper:

 • Tidigare erfarenhet av att ha arbetat i en forskningsmiljö och av att redovisa forskningsresultat skriftligt eller muntligt
 • Praktisk erfarenhet av att samla in och hantera enkätdata inom ämnesområdet
 • Praktisk erfarenhet av att utföra individuella intervjuer eller fokusgrupper inom ämnesområdet

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

 


Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

https://ki.se/en/imm/the-new-world-of-work

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-5222/2022
Kontakt
 • Nuria Matilla Santander, nuria.matilla.santander@ki.se
 • Theo Bodin, theo.bodin@ki.se
Facklig företrädare
 • Anne Boström, SEKO , 08-52487579,anne.bostrom@ki.se
 • Niklas Andersson, OFR , 08-52487419,niklas.andersson@ki.se
 • Anda Gliga Saco-S, anda.gliga@ki.se
Publicerat 2023-03-01
Sista ansökningsdag 2023-03-22

Tillbaka till lediga jobb