Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 497 miljoner år 2019, består av sju sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Doktorandprojektet leds av docent Charlotte Ytterberg och medarbetare i den multidisciplinära forskargruppen Neuroepidemiologi och hälso- och sjukvårdsforskning. Forskargruppen är organisatoriskt placerad vid Sektionen för fysioterapi. Sektionens huvuduppgift att bedriva utbildning och forskning med hög kvalitet inom sjukgymnastik/fysioterapi. Utbildning bedrivs på grund- (fysioterapeutprogrammet), avancerad (magister) och på forskarutbildningsnivå. Utöver det så ger sektionen ett flertal fristående kurser och uppdragsutbildningar. Sektionen har ett 50-tal medarbetare och ett 20-tal registrerade doktorander

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Doktoranden blir antagen till Forskarskolan i hälsovetenskap (FiH).

Projektet syftar till att utveckla och utvärdera ett innovativt egenvårdsprogram för att minska förekomst av fall hos personer med multipel skleros (MS) som kan gå respektive använder rullstol. Utvecklingen sker med designmetodik tillsammans med personer med MS och personal. Programmet kommer att omfatta olika komponenter för att förhindra fall och uppmärksamma olika riskfaktorer för fall. Beteendeförändring är en grundläggande del av programmet och inkluderar tekniker för att hantera fallrisker i relation till individen och miljön och fallrisker relaterade till inre och yttre stress. Programmet utgår från social cognitive theory samt pedagogiska teorier. Projektet följer rekommendationer för utveckling och utvärdering av komplexa interventioner, dvs omfattar både kvantitativa och kvalitativa studier, studier av genomförbarhet och användbarhet, samt studier av process och utfall. Representanter från patientorganisationen Neuroförbundet deltar aktivt i design och implementering. En postdoktor är rekryterad till projektet och utvecklingen av programmet har påbörjats. Förutom att fullfölja doktorandkurser och införskaffa de poäng som krävs kommer doktoranden i samarbete med projektgruppens medlemmar att administrera projektet, analysera resultaten av designprocessen, rekrytera studiedeltagare, samla in data, analysera data och rapportera resultat/skriva manuskript. Som doktorand förväntas man också delta i seminarier och konferenser.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker dig som liksom vi är engagerad, nyfiken och drivs av att utveckla vården. Det är meriterande om du har erfarenhet av kliniskt arbete i svensk hälso- och sjukvård, att arbeta med personer med funktionshinder, att leda workshops eller liknande grupper, samt har kunskap inom ämnesområdet beteendevetenskap. En förutsättning för arbetet är att du har god samarbetsförmåga, är självständig, har ett flexibelt förhållningssätt, och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

 

Video om en arbetsdag i Flemingsberg:


Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Forskargruppen Neuroepidemiologi och hälso och sjukvårdsforskning

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1452/2021
Kontakt
  • Docent Charlotte Ytterberg, 08-524 888 82, charlotte.ytterberg@ki.se
  • Dr Maria Flink, 070-278 83 57, maria.flink@ki.se
  • Samordnare forskarutb./HR Catarina Cleveson, 08-542 868 32, catarina.cleveson@ki.se
Facklig företrädare
  • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Taher Darreh-Shori, SACO, 08-524 835 29
Publicerat 2021-03-23
Sista ansökningsdag 2021-04-20

Takaisin avoimiin työpaikkoihin