Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Vår forskningsgrupp, Kirurgisk vårdvetenskap, består av forskare, biostatistiker, administratör, forskningssjuksköterska, app-utvecklare och doktorander. Arbetsmiljön är stimulerande och kreativ. Arbetsplatsen delas med en annan forskningsgrupp som vi har ett nära samarbete med. Vår forskningsgrupp studerar på olika sätt hälsorelaterad livskvalitet, symtom, viktutveckling och psykologiska aspekter hos patienter som opereras för matstrups- eller magsäckscancer. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida 

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Det övergripande syftet med doktorandprojektet är att undersöka och identifiera psykosociala påfrestningar och problem efter diagnos och operation för matstrups- och magsäckscancer, samt identifiera vilken typ av stöd patienter har behov av. Doktorandprojektet består av fyra delstudier där de specifika målen är att undersöka:
1) Posttraumatisk stress hos patienter efter operation för matstrupscancer (Kvantitativ studie).
2) Posttraumatisk stress hos närstående till patienter som opererats för matstrupscancer (Kvantitativ studie).
3) Vilken typ av psykosocialt stöd patienter får efter diagnos och operation för matstrups- eller magsäckscancer, hur behoven av psykosocialt ser ut, och vilken typ av psykosocialt stöd som behövs på lång sikt efter operation och rehabilitering (Kvalitativ studie).
4) Effekten av egenvårdsråd relaterade till psykosociala påfrestningar och problem, tillhandahållna via mobilapplikationen REcovery after Cancer application (RECapp) (Delstudie inom en större randomiserad klinisk prövning).

I doktorandprojektet ingår intervjuer med patienter som opererats för matstrups- eller magsäckscancer. Vidare kommer doktoranden att få en ledande roll i den planerade kliniska RECapp prövningen.

Doktoranden kommer att få kunskap i olika studiedesigner i kliniska studier. Som doktorand arbetar du i ett team där alla arbetar mot samma mål och hjälps åt i vissa arbetsuppgifter. Doktoranden får arbeta med eller ta del i arbete som rör alla delar i ett forskningsprojekt, från projektplanering och etikansökningar till datainsamling, databearbetning och analyser samt vetenskapligt skrivande i form av artiklar och presentation av resultat vid nationella och internationella konferenser.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön, du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och du får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Krav utöver de grundläggande behörighetskraven:

1) Universitetsutbildning motsvarande magister inom psykologi.
2) Utmärkta kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift (eftersom engelska är det språk vi främst använder inom gruppen och svenska är språket som används i datainsamlingsarbete med patientintervjuer).
3) Personlighet med entusiasm, nyfikenhet, stor social kompetens, och god samarbetsförmåga.

Meriterande:

  • 1) Erfarenhet av arbete med cancerpatienter.
  • 2) Erfarenheter av (patient)intervjuer i forskningssyfte.
  • 3) Kunskap om databaserade enkätverktyg och färdigheter i datainsamling.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.


Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2224/2024
Kontakt
  • Pernilla Lagergren, prof. och forskargruppsledare, pernilla.lagergren@ki.se
Facklig företrädare
  • Virpi Töhönen, SACO, virpi.tohonen@ki.se
  • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
  • Elisabeth Noren-Krog, OFR, elisabeth.noren-krog@ki.se
Publicerat 2024-05-24
Sista ansökningsdag 2024-06-07

Tillbaka till lediga jobb