Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Catharina Lavebratt’s forskargrupp Translationell Psykiatri vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi fokuserar på att förstå molekylära mekanismer bakom psykiatriska sjukdomar, för att möjliggöra bättre diagnos, förebyggande och individualiserad behandling. Av särskilt intresse för denna annons är forskning gällande biomarkörer vid tidig psykos-sjukdom och effekterna av behandling med fysisk träning.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Det aktuella doktorandprojektet innefattar studier med avancerad biostatistisk och bioinformatisk analys av kliniska patientdata, och biokemiska och molekylära data. Studierna innebär också exponering för våtlab-analyser. Syftet med doktorandprojektet är att kartlägga immun-aktivering och metabol- och kardiovaskulär risk vid tidig psykossjukdom, och effekten av fysisk träning på psykisk hälsa, immun-status och metabol- och kardiovaskulär risk. Projektet leds av Docent Catharina Lavebratt (huvudhandledare, https://ki.se/en/people/catharina-lavebratt) och är i samverkan främst med Professor Yvonne Forsell, Inst. för Global Folkhälsa https://ki.se/personer/yvonne-forsell. Som doktorand förväntas du ta en ledande roll i din forskarutbildningsprocess under handledning av dina doktorandhandledare. Du förväntas att genomföra doktorandprojektet och mot slutet växa till att vara självständig i dina forskningsstudier genom att delta i studiedesign, bearbetning av data och analys, tolkning och kommunikation av resultat, ta relevanta kurser och delta i seminarier och diskussionsforum om vetenskapliga artiklar och forskningsmetodik.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön, du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och du får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker en doktorand med:

Magisterexamen i medicin, biomedicin, molekylär biologi, biokemi, bioteknologi eller relaterat område. Stark motivation att engagera sig i medicinsk forskning. Goda kunskaper i engelska och svenska vad gäller tal och skrift. Erfarenhet av programmering (t ex R, python).

Dessutom är det en fördel att ha följande kompetens:

  • Goda kunskaper inom psykiatri och/eller neurovetenskap
  • Goda kunskaper i statistisk metodik
  • Erfarenhet av molekylär laboratorie-analys 

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

https://ki.se/forskning/grupper/translationell-psykiatri-catharina-lavebratts-forskargrupp  
https://ki.se/mmk/fitforlife-fysisk-aktivitet-vid-psykos

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1780/2024
Kontakt
  • Catharina Lavebratt, docent, catharina.lavebratt@ki.se
Facklig företrädare
  • Virpi Töhönen, SACO, virpi.tohonen@ki.se
  • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
  • Elisabeth Noren-Krog, OFR, elisabeth.noren-krog@ki.se
Publicerat 2024-04-24
Sista ansökningsdag 2024-05-15

Tillbaka till lediga jobb