Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Doktorandplats i Mälardalsområdets Forskarskola i Vårdvetenskap

Mälardalsområdets Forskarskola i Vårdvetenskap består av fyra samverkande lärosäten, Karolinska Institutet, Uppsala universitet, Mälardalens universitet och Sophiahemmets Högskola. Forskarskolan erbjuder en doktorandutbildning med möjlighet att undervisa upp till 20% av en heltid. Forskarskolan har en sammanhållen struktur och riktade aktiviteter genom hela utbildningen. Goda möjligheter ges att bygga nationella och internationella nätverk.

För ytterligare information om forskarskolan, besök följande länk: https://ki.se/nvs/malardalsomradets-forskarskola-i-vardvetenskap-mof-v

Forskargruppen

Doktoranden kommer att ingå i forskargruppen Perioperativ vård (https://ki.se/nvs/perioperativ-vard) vid Avdelningen för Omvårdnad, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Vidare kommer doktoranden att vara verksam i forskningsprogrammet PeriBrainCare (https://peribraincare.com/) vars övergripande syfte är öka kunskapen kring postoperativ kognitiv svikt samt att utveckla och testa interventioner för att följa upp och stödja personers kognitiva återhämtning efter operation.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Projektet fokuserar på äldre personers kognitiva återhämtning efter hjärtkirurgi. Avancerad kirurgi utförs idag på en allt äldre population och en ökad kunskap om den äldre personens kognitiva återhämtning är av största vikt för att kunna möta behov av uppföljning, stöd och vård efter operationen, både för den drabbade och dennes närstående. Detta doktorandprojekt kommer att studera förekomsten av postoperativ kognitiv svikt hos äldre personer som genomgått hjärtkirurgi och undersöka hur postoperativ kognitiv svikt påverkar patientens postoperativa återhämtning samt hur närstående erfar patientens kognitiva funktioner. Projektet ingår i en större longitudinell observationsstudie där deltagarna kommer följas upp första året efter genomgången hjärtoperation. I projektet kommer den blivande doktoranden att samarbete med andra forskare och doktorander. Projektet är utformat så att doktoranden kommer vara involverad i hela forskningsprocessen och erhålla bred kunskap och erfarenhet av olika forskningsmetoder. Detta kommer bland annat innefatta: samordning vid rekrytering av studiedeltagare, datainsamling (digitala neuropsykologiska tester, enkäter och intervjuer), dataanalys (kvalitativ och kvantitativ) och tolkning av resultat, manusbearbetning och publicering i vetenskapliga tidskrifter samt kommunikation av forskningsresultat vid nationella och internationella kongresser.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker en kandidat med starkt intresse för forskning och utveckling som är motiverad, självständig och driven samt har en god samarbetsförmåga. Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska är ett krav eftersom doktoranden kommer att arbeta med datainsamling, interagera med kliniker, forskare och deltagare i projektet. Det är önskvärt att den sökande är sjuksköterska med specialistutbildning och har klinisk erfarenhet (ex inom anestesi, kirurgi, intensivvård eller vård av äldre). Det är även meriterande om den sökande har tidigare erfarenhet av undervisning och utbildning samt tidigare forskningserfarenhet (eller erfarenhet av projekt- och utvecklingsarbete).

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

 


Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

https://ki.se/nvs/perioperativ-vard

https://ki.se/nvs/malardalsomradets-forskarskola-i-vardvetenskap-mof-v

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2572/2023
Kontakt
  • Lina Bergman, 0730415150/lina.bergman@ki.se
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
  • Carina Eklund, OFR, 08-58582665
Publicerat 2023-07-04
Sista ansökningsdag 2023-08-28

Tillbaka till lediga jobb