Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Avdelningen för fysioterapi har som huvuduppgift att bedriva utbildning och forskning med hög kvalitet inom sjukgymnastik/fysioterapi. Utbildning bedrivs på grund- (fysioterapeutprogrammet), avancerad (magister) och på forskarutbildningsnivå. Utöver det så bedriver avdelningen ett flertal fristående kurser och uppdragsutbildningar. Avdelningen har ett 50-tal medarbetare och ett 20-tal registrerade doktorander.

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Doktorandplats i Mälardalsområdets Forskarskola i Vårdvetenskap 

Mälardalsområdets Forskarskola i Vårdvetenskap består av fyra samverkande lärosäten, Karolinska Institutet, Uppsala universitet, Mälardalens universitet och Sophiahemmets Högskola. Forskarskolan erbjuder en doktorandutbildning med möjlighet att undervisa upp till 20% av en heltid. Forskarskolan har en sammanhållen struktur och riktade aktiviteter genom hela utbildningen. Goda möjligheter ges att bygga nationella och internationella nätverk.

För ytterligare information om forskarskolan, besök följande länk: https://ki.se/nvs/malardalsomradets-forskarskola-i-vardvetenskap-mof-v

Forskargruppen

Tjänsten är kopplad till forskargruppen Franzén och delvis inom corefaciliteten uMOVE på Karolinska Institutet. Forskargruppernas fokus ligger på translatorisk som kopplar samman utforskande av bakomliggande mekanismer vid neurologiska sjukdomar med kliniska interventioner och implementering av interventioner för personer med neurologisk och geriatrisk rehabilitering. Områden av särskilt intresse är balanskontroll, rörelse, fysisk aktivitet, hjärnaktivitet och fall hos personer med neurologiska sjukdomar (multipel skleros, Parkinsons sjukdom, ryggmärgsskada och stroke) och äldre personer.

Inom forskargruppen kan doktoranden utbyta idéer och samarbeta med andra doktorander, postdoktorer samt juniora- och seniora forskare (cirka 15 personer). Den tvärvetenskapliga projektgruppen består av forskare och kliniker med kunskaper inom olika områden och som är från flera olika professioner. Doktoranden kommer att ha sin arbetsplats dels vid avdelningen för fysioterapi, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle i Flemingsberg och dels vid uMOVE, en -corefacilitet, i Solna. Den planerade interventionen kommer genomföras vid Karolinska Universitetssjukhuset, både i Flemingsberg och i Solna.

Doktoranden blir också antagen till Mälardalsområdets Forskarskola i Vårdvetenskap (MoF-V).

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Det här doktorandprojektet, ”Motorisk-kognitiv funktion hos personer med multipel skleros – hjärnaktivitet och effekter på balans”, använder sig av olika designer och metoder. Projektets första del är en experimentell fall-kontrollstudie som utforskar hur hjärnan aktiveras när personer med multipel skleros (MS) respektive friska kontrollpersoner utför komplex gång – man går och samtidigt utför en kognitiv uppgift eller navigerar i en komplex miljö, medan projektets andra del är en randomiserad kontrollerad utmanande balansträningsintervention för personer med MS som pågår under tio veckor. Vissa data är redan insamlade i den experimentella delen, men viss insamling av denna data kommer ingå i doktorandens arbetsuppgifter. I arbetet med träningsstudien kommer doktoranden vara delaktig i såväl planering som genomförande av interventionen. Doktoranden kommer medverka aktivt i hela projektet – vara delaktig i, leda och koordinera, samarbeta, samt småningom ta ökat ansvar för analyser och manuskriptskrivande i doktorandprojektets samtliga delar. Arbetet kommer ske tillsammans med handledarna men även tillsammans med andra i projektgruppen och forskargruppen.

Huvudsyftet med detta doktorandprojekt är att öka kunskapen om samtidigt utförande av motor-kognitiva uppgifter hos personer med MS och att utvärdera effekten av utmanande gång- och balansträning. Vår hypotes är att motor-kognitiv funktion vid MS är associerad med ökad hjärnaktivering, att intensiv balansträning med kognitiva uppgifter ökar balans- och gångförmåga, samt att sjukdomsaktiviteten minskar.

Detta doktorandarbete består av sedvanliga uppgifter på doktorandnivå där projektdesign, datainsamling, förberedelse och bearbetning av data och utförande av statistiska analyser ingår. Att skriva vetenskapliga artiklar, skriva ansökningar och presentera sin forskning vid gruppmöten och vid konferenser är viktiga uppgifter. Samarbete och interagerande med andra är en viktig förmåga. Doktorandarbetet innebär även att leda och samordna delar av projektet. Undervisning och handledning av kandidatstudenter kan förekomma.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Kandidaten förväntas ha en stark drivkraft för forskning, vara organiserad och strukturerad såväl som ha en ambitiös och innovativ attityd. Den sökande ska ha relevant bakgrund (till exempel en magisterexamen i fysioterapi, arbetsterapi, psykologi eller liknande). Klinisk erfarenhet och fördjupad kunskap av individer med neurologiska sjukdomar, särskilt MS, är meriterande såväl som erfarenhet och kunskap om rörelseanalys och mätning av hjärnfunktion samt även kognitiva funktioner. Tidigare erfarenhet av och kunskap om hantering av stora datamängder och mer avancerade statistiska analyser är meriterande.

Forskargruppen samarbetar med flera forskargrupper och kliniker, där av är god samarbetsförmåga och sociala färdigheter nödvändiga. Mycket goda språkkunskaper gällandet tal och skrift på både svenska och engelska är ett krav.

Betoning kommer att läggas på personliga färdigheter i urvalsprocessen.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Forskargruppen Franzén group

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2509/2023
Kontakt
  • Sverker Johansson, sverker.johansson@ki.se
Facklig företrädare
  • Carina Eklund, OFR, 08-58582665
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
Publicerat 2023-07-03
Sista ansökningsdag 2023-08-16

Tillbaka till lediga jobb