Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Som doktorand blir du antagen till Forskarskolan i hälsovetenskap (FiH). På hemsidan kan du läsa mer om projektet samt projektsammanfattning och kontaktuppgifter till huvudhandledaren. 

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Vi består av en grupp forskande kliniker med bred förankring i hälso-sjukvården. I gruppen ingår både läkare, sjuksköterskor, dietister samt biostatistiker. Vår huvudsakliga hemvist finns på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge/Campus Syd Flemingsberg. Forskningsinriktningen är inom njurmedicinsk epidemiologisk forskning som utförs i vårdnära miljö.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Målsättningen med forskningsprojektet är att utveckla ett interaktivt arbetssätt inom njursjukvården för att ge information och återkoppling till personer med avancerad kronisk njursvikt som närmar sig behov av njurersättande behandling. Vi vill beskriva förekomst av symptom och livskvalité för personer med olika grad av avancerad kronisk njursvikt före start i njurersättande behandling. Detta görs genom analyser av enkäter från patienter med kronisk njursjukdom som följts under flera år i en stor observationsstudie. I projektet ingår även att utvärdera svar på enkäter som genomförs före sjuksköterskebesök på njurmedicinsk mottagning och tillämpa dem i den njurmedicinska uppföljningen. 

Vi vill sedan utveckla och testa en digital applikation via Alltid Öppet/1177 för patientrapporterade mått för patienter nära innan och i uppstarten av njurersättande behandling som ger en direkt återkoppling till både patienter och sjukvårdspersonal och där resultaten av behandlingen kan följas upp. I denna del av projektet ingår att testa formuläret i rutinsjukvården och analysera resultaten. Därefter vill vi undersöka både patienters och sjukvårdspersonalens upplevelse och upplevd nytta av applikationen, genom analys av djupintervjuer med deltagarna i studien. 

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

För att bli antagen som doktorand ska du vara legitimerad sjuksköterska med tidigare erfarenhet av att arbeta med patienter med kronisk sjukdom. Du ska även tala och skriva flytande svenska. 

Det är vidare meriterande att:

  • du har tidigare erfarenheter av att arbeta med personer med kronisk njursjukdom så som dialysbehandling. 
  • du tidigare har arbetat med kvalitetsarbete och egenvård. 
  • du har kunskap i statistikprogram som STATA eller motsvarande. 

Det är även önskvärt att du har god kommunikativ förmåga, uttrycker dig väl i tal och skrift och kan arbeta tillsammans med andra personer i grupp.

Eftersom projektet innebär både analys och utveckling av digitala data är det en fördel om du har ett intresse för eller erfarenheter av statistiska analyser, databearbetning, och digitala formulär.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Placering: Flemingsberg 

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. 

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Varmt välkommen med din ansökan senast den 11 maj 2023.

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

 

Läs mer om Forskarskolan i hälsovetenskap (FiH)

Marie Evans 

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde September 2023
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1573/2023
Kontakt
  • Marie Evans , 08-58580000
Facklig företrädare
  • Emilie Hultin, SACO, 08-52483286
  • Carina Eklund, OFR, 08-58582665
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2023-04-20
Sista ansökningsdag 2023-05-11

Tillbaka till lediga jobb