Institutionen för odontologi
Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. I den här doktorandrekryteringen rekryterar vi till doktorandplats på deltid i 4 år med möjlighet till förlängning.

Institutionen för Odontologi, som är en del av den skandinaviska odontologin och har varit världsledande under flera decennier, utbildar tandläkare och tandhygienister samt bedriver forskning och specialistutbildning. 

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Det aktuella forskningsprojektet rör sambandet mellan olika systemsjukdomar (i synnerhet kognitiva sjukdomar, men även hjärtkärlsjukdom) och parodontal sjukdom.

Syftet är att undersöka ifall oral ohälsa utgör en självständig riskindikator/faktor för utveckling och eller påskynda nämnda sjukdomar. Den övergripande målsättningen är att klarlägga om orala sjukdomar orsakade av inflammationer och bakteriella infektioner i sin tur kan ha ett samband med hjärnans förmåga till minne.

Studierna kommer att baseras på, större registerstudier, enkätundersökningar, laboratorieanalyser och kliniska undersökningar av deltagare med och utan kognitiv minnesproblematik. Undersökningarna, forskningen och försöken kommer att utföras på Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet. Det övergripande syftet med projektet är att undersöka det eventuella sambandet mellan oral hälsa och kognitiv svikt.

Arbetsuppgifterna kommer att innehålla kliniska och radiologiska undersökningar, analyser i laboratorium, samt epidemiologiska enkät och registerstudier.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du: - intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper

För att bli antagen som doktorand vid enheten för parodontologi måste du vara legitimerad tandläkare. Du måste även vara kliniskt verksam som tandläkare samt tala och skriva svenska flytande.

Det är meriterande om du har forskningserfarenhet och ett målinriktat intresse inom parodontologi. Det är även meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta i laboratoriemiljö.

Vi söker dig som har mycket god pedagogisk förmåga, har lätt för att ta egna initiativ samt god samarbetsförmåga. Du kommer att träffa många människor dagligen och bör därför ha god social kompetens. Du ska känna dig bekväm i en mångkulturell miljö eftersom Karolinska institutet har medarbetare från hela världen.

Som doktorand behöver du vara en mycket motiverad och engagerad person. Du behöver ha förmåga till kritiskt tänkande och är problemlösande. Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga samt har intresse för undervisning.

Andra personliga egenskaper som är värdefulla för denna tjänst är flexibilitet, gott tålamod och att vara tillmötesgående.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 2 år på heltid och maximalt 4 år på halvtid med möjlighet till förlänging.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet - Analytisk skicklighet - Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Läs mer om hur det är att arbeta vid Universitetstandvården

Din karriär fortsätter här

  Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1527/2023
Kontakt
  • Kåre Buhlin, lektor, 08-52488276
  • Malin Lindell, HR-partner, 08-52488058
Facklig företrädare
  • Christina Hammarstedt , OFR, 08-52484625
Publicerat 2023-04-06
Sista ansökningsdag 2023-04-27

Tillbaka till lediga jobb