Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Forskargruppen inom tyreoideacancer bedriver forskning om vilka långtidseffekter tyreoideacancer har på livskvalitet och symtom. Inom gruppen får du en unik möjlighet att arbeta tätt tillsammans med experter inom onkologi, palliativ medicin och psykologi för att hitta orsaker till de symtom som patienter uppger efter en cancerdiagnos och också delta i utvecklingen av nya behandlingsmetoder för att minska de psykologiska effekterna.
Doktoranden kommer att tillhöra Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK) där det bedrives både preklinisk och klinisk forskning inom ett stort antal områden. Till institutionen hör ca 450 forskare, forskarstuderande, lärare samt teknisk och administrativ personal och för närvarande har vi ca 150 doktorander. Institutionen bedriver grundutbildning inom både läkarprogrammet, fysioterapiprogrammet, biomedicinprogrammet och biomedicinska analytikerprogrammet.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Vi söker nu en doktorand till ett forskningsprojekt om tyreoideacancer med särskilt fokus på effekter av genomgången behandling av tyreoideacancer och dess effekter på hälsorelaterad livskvalitet, fysiska symtom, depression och ångest. Doktorandprojektet fokuserar på att genom enkäter och journalgranskningar analysera faktorer som påverkar patienters hälsa. Syftet är att öka vår förståelse för långtidseffekter av cancersjukdom och i förlängningen vill vi använda dessa erfarenheter för att behandla framför allt psykologiska biverkningar av cancersjukdom.

Doktoranden kommer att ägna sin tid åt journalgranskningar och analyser av enkätdata, men även arbeta med utveckling av psykologisk behandling i samarbete med erfarna psykologer. Doktorandstudierna motsvarar 4 års heltidsstudier och skall kombineras med klinisk tjänstgöring. Detta inkluderar vetenskapligt arbete, kurser, seminarier och konferenser. Doktoranden kommer att ansvara för datainsamling och dataanalys för varje delstudie som ska ingå i avhandlingen, därtill omfattande litteraturgenomgångar och under handledning mera självständigt analysera, tolka och presentera resultat samt skriva vetenskapliga artiklar.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker en person med läkarexamen som behärskar det svenska språket både muntlig och skriftligt på hög nivå för att självständigt kunna kommunicera med samarbetspartners. En del av arbetet kommer innebära genomgång av journalhandlingar och kontakt med svenska centra. Excellent kommunikationsförmåga krävs för att kommunicera med patienter och våra nationella samarbetspartners.
Klinisk erfarenhet inom onkologi, erfarenhet av svåra samtal och flytande engelska i tal och skrift är ett krav. Tidigare påvisat forskningsintresse med eventuella publikationer inom onkologi är meriterande. Erfarenhet av forskningsarbete inom området hälsorelaterad livskvalitet, journalgranskning, enkätstudier och vetenskaplig kommunikation är också meriterande. Anställningen skall kombineras med klinisk tjänstgöring.

Viktiga personliga egenskaper är nyfikenhet, engagemang, tillförlitlighet, flexibilitet och god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper vid urvalet av kandidater.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid, eller deltid under maximalt 8 år.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

 

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100% / 50%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-708/2022
Kontakt
  • Christel Hedman, överläkare/PhD, 072-5824409
Facklig företrädare
  • Virpi Töhönen, SACO, virpi.tohonen@ki.se
  • Taher Darreh-Shori, SACO, 08-524 835 29
  • Elisabeth Noren-Krog, OFR, elisabeth.noren-krog@ki.se
Publicerat 2022-02-10
Sista ansökningsdag 2022-03-06

Tillbaka till lediga jobb