Institutionen för onkologi-patologi

Institutionen för onkologi-patologi bedriver grundläggande, translationell och klinisk forskning samt utbildning med anknytning till cancer. Cirka 300 personer från 40 nationer arbetar för närvarande vid institutionen. Drygt 30 forskargrupper med olika cancerforskningsprofiler är engagerade och vi har cirka 110 doktorander. Institutionen för onkologi-patologi ansvarar för grundutbildning i patologi, onkologi och rättsmedicin för läkarstudenter, samt tumörbiologikurser för biomedicinstudenter och patologiutbildningar för optiker.

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Institutionen för onkologi-patologi utlyser en doktorandplats inom Catharina Larsson forskargrupp. Gruppen arbetar med vetenskapliga frågeställningar avseende endokrina tumörer bl.a. i binjurar och sköldkörtel. Arbetet omfattar identifiering av förvärvade och ärftliga genetiska, och andra molekylära förändringar involverade vid tumöruppkomst och progression samt dessas molekylära konsekvenser, betydelse för det kliniska förloppet och behandling. Forskningen förväntas bidra till ökad sjukdomsförståelse och ge kliniskt applicerbara resultat. Mer om forskargruppen finns att läsa här: https://ki.se/onkpat/catharina-larssons-forskargrupp

Doktoranden kommer att ha sin huvudsakliga verksamhet vid Bioclinicum. Doktoranden kommer att vara verksam inom ett sedan länge etablerat lokalt samarbete för binjuretumörer mellan experimentellt verksamma forskare vid Bioclinicum och Biomedicum samt kliniskt verksamma forskare inom patologi, kirurgi, radiologi, endokrinologi och klinisk genetik vid Karolinska Universitetssjukhuset-Solna

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Vi söker en student som kommer att studera genetiska och molekylära mekanismer för uppkomst och progression av tumörer i binjuremärgen (sk feokromocytom) och relaterade vävnader i buken (sk abdominella paragangliom). Projektet omfattar experimentella analyser av tex DNA-sekvens, gen- och proteinuttryck och motsvarande analyser i publika databaser samt även klinisk uppföljning, funktionella studier och statistisk bearbetning. De experimentella analyserna sker på vävnadsmaterial och cell-linjer. Studierna omfattar bl.a. projektplanering, experimentella analyser, dataanalys och statistiska bearbetningar, publicering samt annan kommunicering av resultat, i relation till forskningsfältets framåtskridande.

Följande delstudier av feokromocytom / abdominella paragangliom ingår i studieplanen:

 1. Nya sjukdomsgener och mutationer
 • Identifiering av sjukdomsassocierade mutationer baserat på globala analyser av DNA sekvens och RNA uttryck
 • Utvärdering av kandidatgener funktionellt
 • Analys av sjukdomsgeners förändringar och betydelse i tumörkohorter
 1. Telomerasaktivering vid utveckling av malignitet:
 • Identifiering av genetiska, molekylära och epigenetiska förändringar som kan bidra till telomerasaktivering i tumörkohorter
 • Analys av telomerasuttryck i tumörsnitt vid utveckling av malignitet
 1. Gener som definierar subpopulationer av tumörceller
 • Selektion från single-cell data av gener som definierar subpopulationer inom tumörer
 • Uttryck i tumör och normalvävnader samt utvärdering av molekylära och kliniska associationer i tumörkohort
 1. Biomarkörer för förbättrad diagnostik av tumörer med malign potential
 • Selektion och analys av kandidatgener avseende kliniska associationer och överlevnad
 • Utvärdering som biomarkör i kombination med kända markörer för malignitetsrisk

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker en motiverad person med gott intresse för det aktuella forskningsområdet, förmåga till självständigt arbete såväl som samarbete med andra gruppmedlemmar och samarbetspartners utanför gruppen. Sökande förväntas ha goda kommunikativa kunskaper i svenska och engelska avseende både tal och skrift. Sökanden skall ha sin grundutbildning inom medicin och/eller biomedicin och ska ha egen erfarenhet av kliniskt inriktad medicinsk forskning. Grundutbildning inom läkarprogram samt kunskaper och genomförda projekt inom det aktuella forskningsfältet är starkt meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Professor Catharina Larsson är huvudhandledare för doktorandprojektet. Docent Christofer Juhlin och PhD Fredrika Svahn vid Institutionen för Onkologi-Patologi samt docent Susanne Schlisio vid Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi kommer att vara bihandledare.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-653/2022
Kontakt
 • Catharina Larsson, Email: catharina.larsson@ki.se, Tel: 073-252 7515
Facklig företrädare
 • Andreas Lundqvist, SACO, andreas.lundqvist@ki.se
 • Helen Eriksson, OFR, helen.eriksson@ki.se
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2022-02-10
Sista ansökningsdag 2022-03-03

Tillbaka till lediga jobb