Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Vid avdelningen för klinisk epidemiologi (KEP), Institutionen för medicin, Solna möts klinisk och biostatistisk expertis med målet att nå ökad kunskap och förbättrad behandling av en bred grupp medicinska tillstånd. Här bedrivs forskning där flera olika typer av data används i epidemiologiska analyser och information från befolknings- och vårdregister kombineras med information från enkäter, vårdjournaler och biologiska prover. Vid KEP organiseras Kliniska forskningsskolan i Epidemiologi, ett samarbete mellan KI och SLSO, och vi delar lokaler med Centrum för läkemedelsepidemiologi (CPE). De aktuella tjänsterna är i en forskargrupp med fokus på levnadsvanor och forskning kring diabetes och övervikt/obesitas. Forskargruppen driver idag flera randomiserade prövningar med fokus på digitala lösningar för att främja goda levnadsvanor bland patienter.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Hälften av de tio ledande riskfaktorerna för död i världen är kostrelaterade. En hälsosam kost kan skydda mot icke-smittsamma sjukdomar, inklusive till exempel diabetes, hjärtsjukdomar och cancer. Det är därför av stor vikt att bedriva forskning för att öka kunskapen om hur kostvanor påverkar risken för sjukdomar. Dessa doktorandprojekt syftar till att undersöka effekten av kostvanor och beteenden i relation till hälsa under olika skeden i livet. Kostfaktorer är huvudfokus för båda projekten, men även fysisk aktivitet kommer att studeras. Projekten innehåller studier av olika design såsom tvärsnitt, kohort samt interventionsstudier. Utöver att fullfölja doktorandkurser vid KI och införskaffa de poäng som krävs, kommer det att ingå i doktorandernas uppgifter att utveckla frågeformulär för studier, koordinera och aktivt delta i datainsamling och ansvara för stora enkätstudier, dessutom ta en aktiv roll i datainmatning, datahantering, datarensning och att förbereda datafiler för analys samt dataanalyser och författande och publicering av vetenskapliga artiklar. Doktoranderna kommer också att redovisa forskningsresultaten i seminarier/konferenser.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper

För att kvalificera sig till dessa positioner, måste kandidaterna uppfylla följande kriterier:

Färdigheter:

 • Magister/mastersnivå helst inom nutrition, alternativt folkhälsa, epidemiologi eller motsvarande
 • Goda kunskaper inom mätmetoder för kostintag samt erfarenhet av näringsberäkning
 • Erfarenhet samt goda kunskaper inom objektiv mätmetodik för fysisk aktivitet, särskilt hantering och analys av accelerometerdata
 • Erfarenhet av att koordinera studier. Tidigare erfarenhet av rekrytering/studiekontakt med patienter värderas högt
 • Erfarenhet av analyser med statistikprogram så som STATA, SAS, R eller motsvarande
 • Erfarenhet av att strukturera, hantera och analysera enkätdata
 • Utmärkt svenska i tal och skrift (studierna bedrivs på svenska)
 • Utmärkta kunskaper i engelska för att författa vetenskapliga texter
 • Dokumenterad erfarenhet av forskning, gärna från randomiserade prövningar

Personliga egenskaper:

 • God kommunikationsförmåga
 • Driven, motiverad och gillar ett högt tempo
 • Arbetar självständigt och tar initiativ
 • God samarbetsförmåga
 • Noggrann och strukturerad

Personliga egenskaper värderas högt.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

--[Video om Karolinska Institutet, hur vi alla bidrar till en bättre hälsa för alla] ---

 

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  
Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Plats

Institutionen för medicin, Solna. Institutionen består av 12 avdelningar som är uppdelade i flera forskargrupper. Dessa tjänster finns vid avdelningen för klinisk epidemiologi, i forskargrupp Michael Fored. Forskargruppen är belägen på Karolinska Universitetssjukhuset i Solnas område.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-5847/2021
Kontakt
 • Ylva Trolle Lagerros, 070 769 16 39
 • Stephanie Bonn, 070 146 36 46
Facklig företrädare
 • Afsar Rahbar OFR, Afsar.Rahbar@ki.se
 • Louisa Cheung, SACO, Louisa.Cheung@ki.se
 • Bruna Gigante, SACO, bruna.gigante@ki.se
Publicerat 2021-12-28
Sista ansökningsdag 2022-01-06

Tillbaka till lediga jobb