Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Vår övergripande vision är att med värme och engagemang vara ledande i utveckling av området klinisk psykologi och psykologisk behandling för att minska mänskligt lidande, stärka människors välbefinnande och öka prestationsförmåga. Doktorandplatsen kommer vara placerad vid Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP). Enheten (som är en del av Centrum för psykiatriforskning vid Institutionen för klinisk neurovetenskap på KI) arbetar för att upprätthålla hög kompentens och kvalitetssäkring av evidensbaserad psykoterapi genom utbildning, forskning och kvalitetssäkring.

KCP är en främjande arbetsplats för forskarstuderande. Majoriteten av de anställda är disputerade eller doktorandstuderande och det bedrivs flera forskningsprojekt på arbetsplatsen kopplade till olika psykiatriska diagnoser och psykologiska svårigheter hos både barn, ungdomar och vuxna. Forskning bedrivs kring olika former av psykoterapi, kvalitetssäkring av psykoterapi och även handledning vid psykoterapi. Det finns många stimulerande och lärorika forum för doktorander som anordnas regelbundet t.ex. forskar och doktorandmöten, skrivarforum, interna utbildningsdagar. KCP och medarbetarna har dessutom ett stort närverk av forskare inom och utanför CPF, Karolinska Institutet samt nationellt och internationellt. Samarbete med Professor Gerhard Anderssons (bi-handledare) forskarteam vid Linköpings universitet kommer att vara den centrala delen av samarbetet för detta projekt.  

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Asylsökande och migranter löper en förhöjd risk för psykisk ohälsa. Faktorer som att vara ensamkommande, ha föräldrar med psykisk ohälsa, ekonomiska svårigheter, vara utsatt för våld samt upplevd diskriminering ökar utsattheten. Trots det är kunskap om effektiva psykologiska behandlingar för dessa grupper underforskad. Tillgången till och efterfrågan av psykologiska interventioner hos denna grupp verkar vara begränsad. Både språkliga och kulturella barriärer beskrivs som ett hinder för att få adekvat psykologisk hjälp som kan förebygga allvarligare psykiatriska svårigheter, där denna grupp är överrepresenterad. Syftet med detta forskningsprojekt är att utveckla och vetenskapligt pröva användbarhet och effektiviteten av två olika språk och kulturanpassade internetbaserade psykologiska interventioner, ena för arabisktalande ungdomar 15-26 och den andra för arabisktalande föräldrar till barn med normbrytande svårigheter. Arabiska har valts i detta projekt eftersom syriska och irakiska migrantgrupper är de två största minoritetsgrupperna som har etablerat sig i Sverige de senare åren. Doktorandens uppgifter är att bedriva doktorandstudier och vara involverad i alla delar av projektet; utveckla interventioner, rekrytera deltagare, erbjuda internetinterventioner på arabiska, utvärdera/analysera projekten i både pilot och randomiserade kontrollerade studier med psykometriska och kvalitativa metoder, presentera forskningsresultat muntligt och skriftligt i vetenskapliga forum.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper

Sökanden behöver ha goda teoretiska och praktiska färdigheter i psykologi. Eftersom interventionerna ska utvecklas och erbjudas på både svenska och arabiska och därefter presenteras/publiceras på engelska är det ett krav att sökande behärskar alla dessa språk både i tal och skrift. Det är starkt meriterande att den sökande studerat och arbetat med psykologiska utbildnings- och behandlingsuppgifter i andra länder, särskilt i ett arabisktalande land där sökande har kommit i kontakt med såväl språkliga som kulturella aspekter av psykologiska interventioner. Erfarenhet av forskningsrelaterade studier och arbete är också starkt meriterande. Stor vikt läggs vid sökandes egenskaper och personliga lämplighet. Kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga är viktigt eftersom vårt forskarteam arbetar nära flera nationella och internationella forskarteam med regelbundna kontakter. Vi söker en driven och kreativ person som är bra på problemlösning i en transkulturell kontext där synen på psykisk hälsa och psykologiska interventioner hos deltagare i forskningsstudie kan skilja sig från majoritetsbefolkningen. Därför är öppenhet, fördomsfrihet och nyfikenhet centrala egenskaper liksom noggrannhet, att vara strukturerad med hög ansvarskänsla och förmåga till självständigt arbete.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Läs mer om Kompetenscentrum för psykoterapi här

Din karriär fortsätter här

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet!

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1505/2021
Kontakt
  • Shervin Shahnavaz, Huvudhandledare, shervin.shahnavaz@ki.se
  • Anna Wendel, HR-Administratör, anna.wendel@ki.se
Facklig företrädare
  • Venus Azhary, OFR, 0707-124 127
  • Arsalan Amir, SACO, 08 - 517 733 37
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2021-03-26
Sista ansökningsdag 2021-04-09

Return to job vacancies