Vill du bidra till att förbättra människors hälsa? 

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Vi söker dig som vill vara med från start i arbetet av att utveckla och utvärdera en intervention för en barngrupp med ökad risk för ohälsa och marginalisering: barn med föräldrar i fängelse.

Forskargruppen

Du kommer att ingå i en forskargrupp som är specialiserad på att utveckla och utvärdera interventioner för att förebygga och behandla psykisk ohälsa och som har spetskompetens inom just föräldrastöd. Gruppen består av både seniora forskare, postdocs och doktorander och arbetar i en kreativ miljö där internationella som nationella samarbeten är en självklarhet. Gruppen har nära kontakt med myndigheter och vårdgivare för att skapa praktiknära och användbar forskning som påverka människors hälsa positivt.   

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Barn till föräldrar i fängelse har, som grupp, en ökad risk för en mängd hälso- och samhällsrelaterade problem, jämfört med barn utan en förälder i fängelse. Internationellt har få stödinsatser för dessa barn och vårdnadshavare utvärderats vetenskapligt, och inget utvärderat stöd finns i Sverige.

I detta projekt kommer vi att utveckla och utvärdera en intervention för att främja psykosocial hälsa parallellt för både barn till föräldrar i fängelse och deras icke-frihetsberövade vårdgivare, som är viktiga för att kunna stötta barnen. Projektet genomförs i nära samverkan med målgrupp (barn och vårdnadshavare) och professionella som möter dessa barn i sitt arbete. Utveckling av interventionen genomförs med både kvantitativa och kvalitativa metoder (enkäter och intervjuer) varpå en randomiserad kontrollerad studie testar interventionens effekter på barns hälsa. I detta projekt har vi ett nära samarbete med forskare i Sverige samt ledande forskare på området i USA.
Som doktorand kommer du att vara involverad i samtliga delar av utveckling och utvärdering av interventionen (t.ex. rekrytering, datainsamling/hantering, analys och rapportering).

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Du behöver ha en hög grad av noggrannhet och struktur, samt även ha en god vana av att kommunicera med människor inom olika verksamheter. Viktigt är att du kan arbeta självständigt, men då du kommer att ingå i en projektgrupp med nära samarbete kring arbetsuppgifter krävs även hög grad av samarbetsförmåga. Du behöver även kunna kommunicera på både svenska och engelska obehindrat i tal och skrift.

Meriterande är att ha erfarenheter av att arbeta med målgruppen, kännedom om socialtjänst eller relaterad verksamhet (t.ex. HVB-verksamhet eller Kriminalvård). Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet av interventionsforskning, kännedom om statistiska och kvalitativa metoder samt om du tidigare har författat vetenskapliga texter på engelska.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Läs mer om forskargruppen du kommer att ingå i
Som doktorand i detta projekt kommer du att ingå i Forskarskolan i Hälsovetenskap, läs mer om den här

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet!

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-871/2023
Kontakt
  • Åsa Norman, Senior forskningsspecialist, asa.norman@ki.se
  • Lisa Rister, HR-partner, 08-52483287,lisa.rister@ki.se
Facklig företrädare
  • Venus Azhary, OFR, 0707-124127
  • Arsalan Amir, SACO, 08-51773337
  • Henry Wölling, SEKO, 08-52484080
Publicerat 2023-02-28
Sista ansökningsdag 2023-03-29

Tillbaka till lediga jobb