Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Vi är intresserade av cellnybildning i den friska kroppen och hur den förändras vid sjukdom. Vi studerar stamceller och de celler de ger upphov till för att våra organ ska fungera hela livet och kunna regenerera efter skada. Hur cellnybildning förändras vid cancer och andra sjukdomar, och immunsystemets roll i dessa processer, intresserar oss särskilt.

Vi har utvecklat en teknik för analys av genuttryck i vävnadssnitt genom så kallad spatiell transkriptomik. Vi vill nu vidareutveckla denna teknik för att kunna studera cellkloner inom immunsystemet och även mer generellt för att bättre förstå hur cellnybildning och immunceller interagerar.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Vi vill rekrytera en doktorand som kommer att arbeta i en multidiciplinär grupp med projekt rörande spatiell transkriptomik och dess användning för att studera cellnybildning och dess interaktion med immunsystemet. Projekten syftar till att utveckla nya metoder för att identifiera kloner av celler, inklusive B och T celler riktade mot specifika antigen. Molekylärbiologisk metodutveckling, avancerad mikroskopi och komplex programmering och data-analys kommer att vara några av de huvudsakliga uppgifterna.  

Handledare:

Jonas Frisén (huvudhandledare), professor, CMB, Karolinska Institutet.

Jeff Mold (bihandledare), forskare, CMB, Karolinska Institutet.

Camilla Engblom (bihandledare), postdoc, CMB, Karolinska Institutet.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker en intresserad, nyfiken och ambitiös person, med krav på följande specifika erfarenheter och färdigheter:

 1. Molekylärbiologi - speciellt metoder för singelcell analys och sekvensering med Illumina och 10X Genomics teknologi, inkluderande provpreparation och analys.
 2. Longread sekvensering.
 3. Spatiell transkriptomik på human vävnad.
 4. Avancerad mikroskopi.
 5. Stark datanalysbakgrund av sekvenseringsdata och solid kunskap i programmeringsspråk så som R/Python/C++.
 6. Flödescytometri av humana celler.
 7. Flytande engelska (skriftligt och talat).

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

 

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer
- Betyg från universitet och gymnasium
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2564/2021
Kontakt
 • Prof. Jonas Frisén, jonas.frisen@ki.se
Facklig företrädare
 • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
 • Taher Darreh-Shori, SACO, 08-524 835 29
 • Elisabeth Valenzuela, SEKO, 08-524 863 53
Publicerat 2021-05-26
Sista ansökningsdag 2021-06-16

Tilbage til Ledige stillinger