Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Vill du bidra till ett bättre kliniskt etikstöd inom barncancervården?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Barncancerforskningsenheten är en välrenommerad forskningsenhet som består av flera forskargrupper som alla arbetar med studier inom barncancer. Tjänsten är förankrad i forskargruppen Vårdvetenskaplig barncancerforskning. Den aktuella forskargruppen består av olika team som fokuserar på forskning och utbildning inom följande områden: Interkulturell vård & klinisk etik; Barnet och familjen inom palliativ vård samt Psykologisk och socioekonomisk barncancerforskning. Forskningen inom klinisk etik syftar till att förbättra barncancervården genom ökad kunskap om etiskt svåra situationer i vården samt metoder för kliniskt etikstöd (CES) och hur dessa kan hjälpa hälso- och sjukvårdspersonal att hantera etiskt svåra situationer. För mer information om forskargruppen, se http://ki.se/kbh/vardvetenskaplig-barncancerforskning.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Projektet fokuserar på patienter/föräldrar som deltagande i kliniskt etiskstöd (KES) samt effekter av KES inom barncancervården. Huvudsakligen kommer kvalitativa metoder användas. Doktoranden förväntas delta i datainsamling genom observationer och intervjuer, samverka med patienter, föräldrar och hälso- och sjukvårdspersonal i utvecklingen av gemensamt etikstöd samt i analys och rapportering av resultat. Parallellt med forskningsarbetet deltar doktoranden i forskarutbildningskurser så att teoretisk och praktisk erfarenhet varvas under utbildningstiden. Doktoranden kommer att delta och medverka i forskningsrelaterade aktiviteter såsom gruppmöten, journal clubs, seminarier och att skriva ansökningar. Förutom huvudhandledaren Pernilla Pergert kommer doktoranden också att ha tre bihandledare: Cecilia Bartholdson, Anders Castor och Bert Molewijk.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper

 • God samarbetsförmåga, social kompetens och flexibilitet är en förutsättning för den aktuella doktorandplatsen eftersom samverkan med patienter, föräldrar och hälso- och sjukvårdspersonal är avgörande i samband med datainsamling samt utformning av etiskt stöd
 • Goda kunskaper i svenska är nödvändigt för datainsamling och analys
 • Dokumenterad analytisk skicklighet är meriterande
 • Tidigare erfarenhet av kliniskt etikstöd och forskning inom området är särskilt meriterande

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning 

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

http://ki.se/kbh/vardvetenskaplig-barncancerforskning

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50-100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2545/2021
Kontakt
 • Pernilla Pergert, Associate Professor, pernilla.pergert@ki.se
 • Sabina Brinkley, HR-partner, 08-524 823 80
Facklig företrädare
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
 • Bodil Moberg , OFR, 08-524 836 01
 • John Inge Johnsen , SACO, john.inge.johnsen@ki.se
Publicerat 2021-05-26
Sista ansökningsdag 2021-06-16

Tilbage til Ledige stillinger