Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

I vår forskargrupp vid enheten för pediatrik vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik finner du en unik möjlighet att arbeta med olika aspekter av barnfetma med speciell inriktning på epidemiologi. Forskargruppen består av en senior professor, två forskare, en postdok, två doktorander och en forskningssjuksköterska. Vi erbjuder dig en roll i en dynamisk och kreativ forskningsmiljö.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Du kommer att arbeta i ett epidemiologiskt projekt där det övergripande syftet är att studera barnfetma och fettlever. Din uppgift är att studera kort- och långsiktiga effekter av barnfetma på utveckling av fettlever utifrån en stor registerlänkning av kvalitetsregistret BORIS (www.e-boris.se) med nationella register. I din roll som doktorand förväntas du arbeta med epidemiologiska arbetsuppgifter så som litteraturöversikter, databearbetning, avancerad statistik och sammanställning av redan insamlad resultat. I rollen ingår även presentation av dina forskningsresultat vid nationella och internationella möten.

Parallellt med forskningsarbetet deltar doktoranden i forskarutbildningskurser så att teoretisk och praktisk erfarenhet varvas under utbildningstiden. Som del i vår forskargrupp så förväntas du även medverka vid journal clubs, forskningsmöten, och skriva ansökningar. Inom ramen för doktorandanställning kan doktoranden komma att delta i undervisning, annan institutionstjänstgöring, eller forskargrupps-relaterade åtaganden upp till 20% av heltid.

Huvudhandledare är Emilia Hagman, M.Sci, PhD, och bihandledare är Thomas Casswall, Associate professor, MD, Pernilla Danielsson Liljeqvist, RN, PhD och Claude Marcus, Professor, MD.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker en strukturerad och ambitiös person med stort intresse och kunskap om barnfetma och epidemiologisk forskning.

Du som söker ska ha en examen i epidemiologi eller biostatistik och inneha erfarenhet av att söka och läsa medicinsk vetenskaplig litteratur. Dessutom krävs färdigheter inom databashantering (t.ex. SAS eller STATA) och grundläggande förståelse av svenska (minst nivå B2), då information och variabelbeskrivning av de nationella registren är på svenska. Mycket god förmåga att prata och skriva på engelska är ett krav. Forskningserfarenhet av pediatrik, endokrinologi eller obesitas samt någon form av medicinsk utbildning är meriterande. Meriterande är även tidigare erfarenhet av epidemiologisk forskning med inriktning på pediatrik.

Som person ser vi gärna att du är flexibel, initiativtagande och har lätt för att samarbeta med andra. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper vid urvalet av kandidater.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

 


Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Om CLINTEC

Din karriär fortsätter här

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Höstterminen 2021
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2436/2021
Kontakt
  • Emilia Hagman, emilia.hagman@ki.se
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Christina Hebert, OFR, 08-585 838 77
  • Wietze de Vries, SACO, 08 - 524 840 57, Wietze.De.Vries@ki.se
Publicerat 2021-05-19
Sista ansökningsdag 2021-06-10

Tilbage til Ledige stillinger