Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 497 miljoner år 2019, består av sju sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Tjänsten är kopplad till forskargruppen Franzén på Sektionen för fysioterapi vid NVS, KI. Sektionen för fysioterapi har som huvuduppgift att bedriva utbildning och forskning med hög kvalitet inom sjukgymnastik/fysioterapi. Sektionen har ett 50-tal medarbetare och ett 20-tal registrerade doktorander.

Forskargruppens fokus ligger på translatorisk forskning från att utforska bakomliggande mekanismer vid neurologiska sjukdomar till kliniska rehabiliteringsprogram och implementering av interventioner för personer med neurologisk och geriatrisk sjukdom/skada. Områden av särskilt intresse är fysisk aktivitet, fysisk förmåga och balanskontroll hos äldre och personer med neurologiska sjukdomar (stroke, transitorisk ischemisk attack, Parkinsons sjukdom, multipel skleros och ryggmärgsskada).

Doktoranden kommer att arbeta i Franzens grupp – under handledning av bland annat David Moulaee Conradsson – och ges möjlighet att utbyta idéer och samarbeta med andra doktorander, postdoktorer samt juniora- och seniora forskare (cirka 20 personer). Doktoranden kommer att ha sin huvudsakliga arbetsplats vid Sektionen för fysioterapi i Flemingsberg.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Doktoranden blir antagen till Forskarskolan i hälsovetenskap (FiH)

Huvudsyftet med projektet är att initialt utveckla och sedan kliniskt utvärdera ett nytt telerehabiliteringsprogram med stöd av en anpassad mobilapplikation för personer med stroke och transitorisk ischemisk attack. Telerehabiliteringsprogrammets mål är att främja fysisk träning och bidra till beteendeförändring avseende fortsatt fysisk aktivitet hos personer med stroke och transitorisk ischemisk attack.

I projektet kommer doktoranden att studera anpassning och utvärdering av ett telerehabiliteringsprogram för fysisk aktivitet vid stroke och transitorisk ischemisk attack som utvecklats i Australien. Telerehabiliteringsprogrammet är ett digitalt stöd för patient och behandlande fysioterapeut som kombinerar handledd fysisk träning via videolänk, egenträning och beteendeförändring för fysisk aktivitet. Doktoranden kommer studera slutanvändarnas (dvs personer med stroke och transitorisk ischemisk attack samt fysioterapeuter) upplevelse och behov gällande användarvänlighet och utvecklingsbehov av ett digitalt stöd för träning och stöd för fortsatt fysisk aktivitet på distans, samt studera genomförbarhet, effekter och slutanvändarnas upplevelse av telerehabiliteringsprogrammet. Doktoranden kommer således i sin forskarutbildning att lära sig att kombinera kvalitativa och kvantitativa forskningsansatser.

Detta doktorandarbete består av sedvanliga uppgifter på doktorandnivå såsom projektdesign, datainsamling, förberedelse och bearbetning av data samt utförande av statistiska dataanalyser och kvalitativa dataanalyser. Att delta i kurser, skriva vetenskapliga texter, skriva ansökningar och kunna presentera sin forskning vid gruppmöten och vid nationella och internationella konferenser är viktiga uppgifter. Detta projekt är ett samarbetsprojekt, vilket innebär att samarbeta och interagera med olika parter, såsom slutanvändare av telerehabilitering, kliniker i hälso- och sjukvården och med aktörer inom medicinteknik. Detta innebär också att samordna och leda delar av projektet. Undervisning och handledning av kandidatstudenter kan förekomma.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker en engagerad person som har intresse för och som vill vara delaktig i utveckling och utvärdering av nya metoder för rehabilitering. Den sökande ska ha relevant bakgrund (till exempel en magister/masterexamen inom fysioterapi, arbetsterapi, folkhälsa eller motsvarande). Dokumenterad erfarenhet av kvalitativ och kvantitativ forskningsmetodik inom rehabilitering är mycket meriterande. Klinisk erfarenhet och fördjupad kunskap av individer med neurologisk sjukdom eller skada är också meriterande.

Forskargruppen samarbetar med flera forskargrupper och kliniker, varför god samarbetsförmåga är nödvändig. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är meriterande. Kandidaten förväntas ha en stark drivkraft för att driva forskning, vara organiserad, strukturerad och analytisk och ha en ambitiös och innovativ inställning.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Video om Karolinska Institutet, hur vi alla bidrar till en bättre hälsa för alla:

Video om en arbetsdag i Flemingsberg:


Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Forskargrupp Erika Franzén

Profil David Moulaee Conradsson

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1848/2021
Kontakt
  • HR Johanna Lundblad, 08 524 868 35, johanna.lundblad@ki.se
  • Docent David Moulaee Conradsson, david.m.conradsson@ki.se
Facklig företrädare
  • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65
  • Taher Darreh-Shori, SACO, 08-524 835 29
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2021-04-12
Sista ansökningsdag 2021-05-05

Tilbage til Ledige stillinger