Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Avdelningen för arbetsterapi har idag ca 40 anställda som är lärare, forskare, doktorander och administratörer samt ett stort internationellt kontaktnät. Vid avdelningen bedrivs utbildning, forskning och forskarutbildning i arbetsterapi. Forskningen och forskarutbildningen är nationellt och internationellt ledande inom området arbetsterapi. Vi har återkommande avdelningssaktiviteter för att understödja kunskapsutveckling och psykosocial trivsel. Avdelningen finns i Flemingsberg alldeles intill Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Doktoranden kommer att arbete i forskargruppen ’Narrative in health and social care’ under ledning av professor Staffan Josephsson, en tvärvetenskaplig forskargrupp som bedriver forskning om narrativitet i skärningspunkten mellan vardagsliv, vård, och omsorg. Gemensamt för projekten är att de bedrivs i samverkan med de som berörs av forskningen.

Forskargruppen har ett långvarigt engagemang i att utveckla kunskap om berättande och narrativa resurser inom vård och verksamheter för äldre och samarbetar med till exempel med aktörer inom personcentrerade praktiker och narrativ medicin.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Personcentrerat förhållningssätt och att ta del av äldres berättelser och perspektiv är idag ett uttalat ideal inom alla vårdnivåer, verksamheter och yrkesgrupper som jobbar i äldreomsorg. Men hur kan narrativitet och berättande användas för att uppnå personcentrering i den dagliga praktiken? Och hur kan ledning understödja ett genuint engagemang och ett kontinuerligt lärande bland personal? Detta projekt bygger kunskap om hur berättande och narrativa resurser kan fördjupa ett personcentrerat förhållningssätt, och därmed bidra till delaktighet i vård och vardagsliv för sköra äldre. Som doktorand kommer du att ingå i en forskargrupp som tillsammans utvecklar ett program för narrativt engagerad vård för sköra äldre. Projektet ska generera kunskap om vad som hindrar och möjliggör narrativt engagerad vård för denna grupp och kommer att bidra med ny kunskap om berättande och narrativitet i relation till personcentrering, delaktighet, intersektionalitet och mening samt hur narrativ praktik kan integreras i ordinarie insatser. Vidare bidrar projektet till ökad förståelse kring hur ett praktiknära ledarskap och socialt lärande kan understödja en sådan integrering. Fokus kommer att ligga på att utveckla arbetssätt där kunskapen kan användas i praktiken, genom samarbete mellan olika aktörer inom vård och omsorg.

Anställningen som doktorand utgör utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Sökande ska vara involverad i att samla in och analysera data samt publicera vetenskapliga artiklar. Projektet har en kvalitativ och deltagande ansats, som innebär nära samarbete med olika samhällsaktörer. Sökande måste vara tillgänglig att påbörja anställningen senast september 1 2024. I anställningen ingår även att doktoranden genomgår forskarutbildningsprogrammet vid Karolinska Institutet, deltar i seminarier och “journal clubs” samt presenterar på vetenskapliga konferenser.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön, du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och du får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Du behöver tala och kommunicera obehindrat på svenska. Vidare behöver du vara intresserad av att arbeta i nära samarbete med verksamheter och äldre.

Det är meriterande med;

- arbetslivserfarenhet inom äldreomsorg

- Kunskap om och erfarenhet av narrativa praktiker och narrativ metod

- Erfarenhet av olika kvalitativa metoder samt erfarenhet av att tillämpa teoretiska perspektiv.

- Kunskap om och erfarenhet av värdebaserat ledarskap, arbetskultur, organisatoriska strukturer, bemötande och personcentrerade förhållningssätt.

Personliga egenskaper; Vi ser gärna att du kombinerar nyfikenhet och kreativitet med förmåga att arbeta strukturerat.  Du behöver kunna jobba både ensam och i team. Det är en fördel om du kombinerar analytisk förmåga med lyhördhet för olika perspektiv och erfarenheter.

 

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

https://ki.se/personer/staffan-josephsson

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast är önskvärt efter urvalsprocess, dock senast 1 sept.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-651/2024
Facklig företrädare
  • Carina Eklund, OFR, 08-58582665
  • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2024-03-22
Sista ansökningsdag 2024-04-22
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb