Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Doktoranden kommer att vara placerad i Lars Tjernbergs grupp, avdelningen för neurogeriatrik, institutionen NVS, BioClinicum, Solna. Våra främsta mål är att hitta nya biomarkörer för Alzheimers sjukdom och förstå sjukdomspatogenesen. Vi har upptäckt en glykanbiomarkör för AD som vi strävar efter att utvärdera i olika patientgrupper. Vi samarbetar med flera forskargrupper nationellt och internationellt samt med aktörer inom hälso- och sjukvården, vilket möjliggör att vi kan testa våra resultat i klinisk miljö. Dessutom studerar vi sjukdomsmekanismer relaterade till AD i primära nervceller och musmodeller för AD. Vi använder olika biokemiska, cellbiologiska och mikroskopiska tekniker, inklusive så kallad superupplösande mikroskopi.

 

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Forskningsprojektet är inriktat på att validera och upptäcka glykanbiomarkörer för AD i olika kohorter genom att använda multibrunnsanalyser och masspektrometriska metoder. Dessutom handlar projektet om att belysa kopplingarna mellan proteinglykosylering och AD-patogenes i cellulära modeller. Din roll är att delta i alla delar av doktorandprojektet; göra litteratursökningar, planera studier, hantera data, göra statistiska analyser och skriva manuskript. Du kommer också att delta i relevanta kurser, seminarier och presentera dina resultat på internationella konferenser. Du kommer att få stort stöd av en grupp handledare med expertis inom Alzheimers sjukdom, cell biologi, biokemi och analytiska metoder

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker en mycket motiverad person med ett stort intresse för neurodegenerativa sjukdomar, särskilt Alzheimers sjukdom. Du ska ha en utbildning inom medicin, biomedicin, cellbiologi, biokemi eller liknande. Erfarenhet från laboratoriearbete är ett krav.

 

Det är meriterande att ha:

Erfarenhet av forskning kring biomarkörer och neurodegenerativa sjukdomar

Erfarenhet av att använda multibrunns metoder och statistisk analys av patientdataset

Erfarenhet av kliniskt arbete och journalgranskning

Erfarenhet av statistiska datorprogram och programspråk såsom R
Erfarenhet av att odla primära nervceller

Erfarenhet av konfokalmikroskopi

 

Vi värdesätter en god samarbetsförmåga, god social förmåga och god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Arbetsspråket är engelska, men goda kunskaper i svenska är meriterande.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

 

 


Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

https://ki.se/en/nvs/lars-tjernberg-group

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50-100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-102/2023
Kontakt
  • Sophia Schedin Weiss, +46730462626
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
  • Carina Eklund, OFR, 08-58582665
Publicerat 2023-01-20
Sista ansökningsdag 2023-02-03

Tillbaka till lediga jobb