Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Vi utvecklar nya sätt att diagnosticera hjärt-kärlsjukdom med magnetkamerateknik och ultraljud och använder dessa metoder för att fördjupa förståelsen om dessa sjukdomars patofysiologi. Dessutom deltar gruppen i flera kliniska prövningar som använder magnetkamerateknik. Forskningen är nära kopplad till Klinisk Fysiologi på Karolinska Universitetssjukhuset och leds av Prof. Marcus Carlsson.

Som doktorand kommer du att bidra till våra forskningsprojekt som utvecklar magnetkameradiagnostik vid misstänkt akut hjärtinfarkt. Du kommer att medverka vid patientinklusion, undersöka patienter i magnetkamera och utvärdera resultaten i programvaran Segment. Dessutom kommer du medverka bland annat vid sammanställning av data, författande och publikation av artiklar, kurser på doktorandnivå och undervisning av läkarstudenter.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Hjärt-MR är ett kraftfullt verktyg för att utvärdera hjärtats anatomi, funktion, och tecken på patologi i hjärtat och de stora kärlen. Hos patienter med misstänkt NSTEMI finns det forskning som talar på att en hjärt-MR som genomförs i akutskedet kan sätta andra diagnoser än koronarangiorafi, och visar på infarkt i andra områden än stenoser på koronarangiofi i en stor andel av patienter. Det övergripande syftet med doktorandprojektet kommer vara att undersöka vilken roll hjärt-MR kan spela i akut NSTEMI och vad detta kan innebära för framtidens vård av dessa patienter.

De specifika målen är:

 • Att jämföra fynden på hjärt-MR med fynden på koronarangiografi hos patienter med misstänkt NSTEMI.
 • Att undersöka den diagnostiska träffsäkerheten hos MR-angiografi, jämfört med koronarangiografi
 • Att undersöka känsligheten hos kontrastfria (nativa) MR-sekvenser hos patienter med akut NSTEMI.
 • Att utvärdera vilka möjligheter tidig MR-undersökning kan innebära för handläggningen av patienter med misstänkt NSTEMI. 

Vad erbjuder vi? 

En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön, du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och du får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker en doktorand som har läkarexamen och dokumenterad erfarenhet av att analysera magnetkamerabilder av hjärtat i programvaran Segment (Medviso). Du har mycket goda kunskaper i muntlig och skriftlig svenska samt engelska. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att skriva vetenskapliga arbeten inom ämnet och meriterande är att ha erfarenhet av att undersöka patienter i MR-kamera (Siemens) och grundläggande kunskaper i att tolka MR-undersökningar av hjärtat samt erfarenhet av Sectra PACS och SyngoVia då dessa system kommer användas i projektet.

Som person har du god kommunikations- samt organisationsförmåga. Du kan arbeta självständigt och i team, du är noggrann och ansvarsfull. 

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1815/2024
Kontakt
 • Marcus Carlsson, Professor/Överläkare, marcus.carlsson@ki.se
Facklig företrädare
 • Virpi Töhönen, SACO, virpi.tohonen@ki.se
 • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
 • Elisabeth Noren-Krog, OFR, elisabeth.noren-krog@ki.se
Publicerat 2024-04-26
Sista ansökningsdag 2024-05-17

Tillbaka till lediga jobb