Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Institutionen för global folkhälsa är en tvärvetenskaplig institution med syfte att fördjupa kunskapen om hur befolkningens hälsa kan förbättras på lokal, nationell och global nivå. Forskningen vid institutionen syftar till att kartlägga hälsans bestämningsfaktorer, samt till att utveckla och utvärdera individinriktade och strukturella åtgärder samt bidra med kunskapsunderlag till riktlinjer och policydokument. Många av institutionens forskare är vetenskapliga rådgivare till myndigheter och andra beslutsfattare på regional, nationell och internationell nivå. Vid institutionen finns 12 forskargrupper, omkring 110 forskarstuderande och cirka 140 anställda.

Tjänsten som doktorandplats kommer vara placerad i forskargruppen PRIME Health (Prevention, Intervention and Mechanisms in Public Health). Gruppen samarbetar med internationella experter inom ett flertal folkhälsovetenskapliga fält med särskilt fokus på epidemiologi. Vi forskar inom områdena psykisk hälsa, föräldrastöd, reproduktiv hälsa, kardiovaskulär hälsa, fysisk aktivitet och hälsoeffekterna av extrema klimathändelser. Fokus för denna tjänst kommer vara forskning.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Enligt den senaste rapporten från Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) är det högst sannolikt att antropogent driven global uppvärmning har lett till en ökad frekvens, varaktighet och intensitet av värmeböljor sedan 1950, en trend som förväntas fortsätta under de kommande decennierna. På grund av större variation i jordens temperatur fortsätter köldknäppar vara norm på jordens mellanbreddgrader. Detta pekar på att det är brådskande att minska konsekvenserna för de mest utsatta genom att utveckla nya rekommendationer och långsiktiga strategier för klimatanpassning.

Detta projekt syftar till att utforska relationen mellan icke-optimala temperaturer och deras skadliga hälsoeffekter, samt faktorer som bidrar till sårbarhet. Projektets specifika syfte är att:

  • bedöma den kortsiktiga effekten av icke-optimal temperatur på negativa hälsoutfall;
  • undersöka hur sårbarheten påverkas av socioekonomiska faktorer som utbildning, sysselsättning och inkomst;
  • undersöka hur sårbarheten påverkas av hälsorelaterade faktorer såsom luftvägsinfektioner (t.ex. COVID-19).

Under handledning ska doktoranden ansvara för litteraturöversikter, bearbeta kliniska diagnoser från registerdata med en hälsodatavetenskaplig ansats och epidemiologiska metoder och analyser, samt tolka och presentera resultaten (genom vetenskapliga publikationer och presentationer på internationella vetenskapliga konferenser). Doktoranden kommer också vara involverad i aktiviteter på CLIMES (Swedish Center of Impacts from climate extremes).

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Eftersom forskningsprojektet innefattar bearbetning av medicinska diagnoser måste sökanden ha en hälso- och sjukvårdsutbildning (tex sjuksköterska eller läkare). Goda kunskaper inom epidemiologi, hälsodata och folkhälsa är ett krav. Tidigare anknytning och arbete i dessa discipliner är meriterande.

Tidigare erfarenhet av storskalig dataanalys samt kunskaper om programmering inom R och/eller R Python samt skapande av kodlistor för att definiera kliniska diagnoser från registerdata är ett krav.

Goda kunskaper i engelska, såväl skriftligt som muntligt är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av systematiska litteraturöversikter.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vi söker dig som är nyfiken, uthållig och motiverad. Du visar en viss grad av självständighet och problemlösningsförmåga. Du är samarbetsvillig och har god kommunikationsförmåga.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Placering: Solna.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae (svenska eller engelska)
- Eventuella examensarbeten och publikationer (svenska eller engelska)
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper (svenska eller engelska)
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Läs mer om Institutionen för global folkhälsa (GPH)

Läs mer om Prime forskargrupp

 

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-4215/2023
Kontakt
  • Elena Raffetti, 08-52480000
Facklig företrädare
  • Magnus Anå, OFR,, magnus.ana@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO,, henry.wolling@ki.se
  • Saco styrelse, , saco@ki.se
Publicerat 2023-10-31
Sista ansökningsdag 2023-11-21

Tillbaka till lediga jobb