Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Institutionen för global folkhälsa är en tvärvetenskaplig institution med syfte att fördjupa kunskapen om hur befolkningens hälsa kan förbättras på lokal, nationell och global nivå. Forskningen vid institutionen syftar till att kartlägga hälsans bestämningsfaktorer, samt till att utveckla och utvärdera individinriktade och strukturella åtgärder samt bidra med kunskapsunderlag till riktlinjer och policydokument. Många av institutionens forskare är vetenskapliga rådgivare till myndigheter och andra beslutsfattare på regional, nationell och internationell nivå. Vid institutionen finns 9 forskargrupper, omkring 100 forskarstuderande och cirka 140 anställda.

I vår forskargrupp, EPICSS finner du en unik möjlighet att arbeta tätt tillsammans med experter inom psykiatriska tillstånd samt uppföljning och analys av ojämlikheter i sjukdomsbördan. Vi erbjuder en engagerad och internationell forskningsmiljö som till stor del är baserad på nationella register och databaser. Vår forskargrupp bidrar också till institutionens undervisning på både grund och avancerad nivå.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Syftet med doktorandprojektet är att öka vår förståelse för de mekanismer som ligger bakom kopplingen mellan olika faktorer under graviditeten och barnets risk för att senare utveckla neuropsykiatriska sjukdomar såsom autism och ADHD. Genom att kombinera konventionella, genetiska och molekylära epidemiologiska metoder kommer vi att undersöka en rad olika faktorer, som metabola faktorer, näringsstatus och inflammation, kopplade till autism och ADHD. Vi använder både registerdata och data från molekylära analyser av lagrade biobanksprover i våra analyser. Vi använder en rad olika statistiska metoder för att inte bara identifiera potentiella riskfaktorer utan också för att testa orsakssamband (kausal interferens).

Studentens roll är att delta i alla delar av doktorandprojektet: göra litteratursökningar, planera studier, utföra mätningar av en rad markörer för inflammation, nutrition och metabolism med multiplexade immunbaserade metoder, hantera data, göra statistiska analyser och skriva manuskript. Studenten kommer att analysera stora och komplexa data och det är därför ett krav att ha färdigheter i beräkningsstatistik och programmering. Studenten kommer också att hjälpa till med att koordinera insamlingar av biologiska prover från regionala och nationella biobanker och länka data genererade från dessa till existerande registerlänkningar vid EPiCSS. Studenten förväntas också kunna delta i undervisningen på både grundutbildning och i magisterprogrammet i epidemiologi och biostatistik som drivs av institutionen. Studenten kommer också att delta i relevanta kurser, seminarier och presentera sina resultat på internationella konferenser.  Studenten kommer att få stort stöd av handledare med expertis inom konventionell och molekylär epidemiologi, neurovetenskap, och register-baserad forskning. Det kan också finnas möjlighet att tillbringa en tid utomlands hos någon av våra samarbetspartners.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument

Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Krav:

Den sökande bör ha en masterexamen i statistik, epidemiologi, folkhälsovetenskap, eller annat liknande ämne.

För tjänsten krävs god analytisk förmåga och god förmåga att skriva. Kunskaper i statistiska programvaror såsom R, Stata och/eller SAS är ett krav. Som en del av din ansökan vill vi att du bifogar ett exempel på statistisk kod du skrivit, som del av din utbildning eller i ditt arbete, tillsammans med en kort beskrivning av vad syftet med denna kod är. Den sökande bör ha erfarenhet av datahantering och statistiska analyser. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska krävs i både tal och skrift.

Önskvärda/meriterande:

Erfarenhet av epidemiologisk eller molekylärepidemiologisk forskning är meriterande, liksom erfarenhet av vetenskapligt skrivande. Erfarenhet av undervisning inom epidemiologi eller biostatistik är meriterande.

Den sökande bör ha god förmåga att samarbeta med andra människor, samt att arbeta självständigt och att kritiskt reflektera över vetenskapliga resultat.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Startdatum: så snart som möjligt

Placering: Solna

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae (svenska eller engelska)
- Eventuella examensarbeten och publikationer (svenska eller engelska) 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper (svenska eller engelska) 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Läs mer om EPICSS forskargrupp

Din karriär fortsätter här.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-217/2023
Kontakt
  • Renee Gardner,, renee.gardner@ki.se
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Magnus Anå, OFR, 08-52486437,magnus.ana@ki.se
  • Saco styrelse, saco@ki.se
Publicerat 2023-01-17
Sista ansökningsdag 2023-02-07

Tillbaka till lediga jobb