Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 497 miljoner år 2019, består av sju sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Projektet genomförs i samarbete mellan Karolinska Institutet och primärvårdsrehabiliteringen på Stockholms sjukhem. Doktoranden kommer att tillhöra forskargruppen Franzén vid Sektionen för fysioterapi, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS). Vid Sektionen för fysioterapi bedrivs högkvalitativ utbildning och forskning och forskningsresultat integreras kontinuerligt i undervisning gällande människors hälsa och funktion. Sektionen har ett femtiotal medarbetare samt sju olika forskargrupper med ett tjugotal registrerade doktorander.

Forskargruppen Franzén har ett brett fokus inom områdena neurologiska sjukdomar och geriatrisk rehabilitering. Det finns en bred forskningserfarenhet av kliniska interventioner och implementering av interventioner inom neurologisk och geriatrisk rehabilitering. Områden av särskilt intresse inkluderar fysisk aktivitet samt balanskontroll och gångfunktion hos äldre och personer med neurologiska sjukdomar och skador (Parkinsons sjukdom, multipel skleros, stroke och ryggmärgsskada).

Doktoranden kommer att ha sin huvudsakliga arbetsplats vid Sektionen för fysioterapi i Flemingsberg och även vid Stockholms sjukhem. Genom att tillhöra forskargruppen Franzén har doktoranden möjlighet att lära av och med andra doktorander, post-doktorer samt forskare som jobbar i parallella projekt. Projekt- och handledningsgruppen är interprofessionell och består av forskare med expertis inom Fysioterapi, Medicin och Psykologi.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Doktoranden blir antagen till Forskarskolan i hälsovetenskap (FiH)

Doktorandprojektet syftar till att utveckla och testa effekten av ett mobilt eHälsoverktyg för att stödja och motivera människor med Parkinsons sjukdom att förbli fysiskt aktiva i sin hemmiljö. Träningsinterventionen är ny och kommer att kombinera motorisk och kognitiv träning. Utveckling av intervention sker i samarbete med personer med sjukdomen, kliniska specialister inom neurologi, psykologi samt IT- experter. I första delstudien kommer genomförbarheten av interventionen att utvärderas och därefter kommer effekten att testas i en randomiserad kontrollerad studie. Kvalitativ utvärdering av patienternas erfarenheter av interventionen kommer också att utföras. Doktoranden kommer att arbeta med studieplanering, datainsamling, analys och vetenskapligt skrivande. Som doktorand i Forskarskolan i hälsovetenskap deltar doktoranden även i forskarskolans aktiviteter och kurser.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker en motiverad person med intresse och drivkraft att utveckla och utvärdera träning i hemmet för personer med Parkinsons sjukdom med hjälp av digital teknik. Den sökande ska ha sin bakgrund i kliniskt arbete inom hälso- och sjukvården, företrädesvis som fysioterapeut. Det är meriterande om personen har yrkeserfarenhet från arbete inom rehabilitering, primärvården eller har en fördjupad erfarenhet inom Neurologi och Parkinsons sjukdom. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift, är ett krav då projektet innebär att kommunicera och intervjua personer med Parkinsons sjukdom samt analysera text på svenska och engelska, samt skriva, presentera och publicera vetenskapliga texter.

Den sökande förväntas vara ambitiös, strukturerad och analytisk. Personen vi söker kan även samarbeta bra i ett tvärvetenskapligt team, samtidigt som hen kan ta eget initiativ till att söka kunskap och att utveckla självständighet.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Video om Karolinska Institutet, hur vi alla bidrar till en bättre hälsa för alla:

Video om en arbetsdag i Flemingsberg:


Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Profil Breiffni Leavy 

Forskargruppen Franzén

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1747/2021
Kontakt
  • Adjunkt Breiffni Leavy, 08-524 888 14, breiffni.leavy@ki.se
  • HR Johanna Lundblad, 08 524 868 35, johanna.lundblad@ki.se
Facklig företrädare
  • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65
  • Taher Darreh-Shori, SACO, 08-524 835 29
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2021-04-07
Sista ansökningsdag 2021-05-06

返回职位空缺页面